Prosíme rodiče, aby s akutně nemocnými dětmi nechodili v době poradny nebo preventivních prohlídek. Pokud máte akutní problém, zavolejte a domluvíme termín návštěvy.

Kolísková pediatrie (https://www.koliskova-pediatrie.cz/)

Ceník

Ceník od 1.1.2024

služeb nehrazených ze zdravotního pojištění /úhrady za vyšetření, prohlídky a jiné zdravotní úkony v osobním zájmu fyzických osob, které nesledují léčebný účel /

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla 450Kč

Potvrzení zdravotní způsobilosti na zotavovací akci /letní tábor, škola v přírodě, lyžařský kurz / 150Kč

Výpis z dokumentace 250Kč

Přihláška do MŠ 120Kč / každé další 50Kč/

Duplikát očkovacího průkazu 150Kč

Potvrzení odkladu školní docházky + ostatní potvrzení /práce s dětmi, zpráva pro pojišťovnu/ 70Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti 250Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu na 1 střední školu 100Kč

Lékařská zpráva na žádost pacienta 200Kč

Vyplnění pojistné události, bolestné 500Kč

Ukončení pojistné události 70Kč

Vystavení svářečského průkazu 100Kč

Aplikace očkovacích látek 205Kč

Kopie zpráv na vlastní žádost – 1 strana 5Kč